Naše portfolio jsme během léta rozšířili o dvě farmy - první v obci Stará Skřeněř a druhá v obci Počaply, okres Příbram. Zatímco zemědělská činnost Biofarmy Skřeneř splňuje nejpřísnější kritéria z pohledu kvality půdy a její rozloha přesahuje 50 ha, tak Farma Počaply má zase významný potenciál v dalším rozvoji i z pohledu obnovy areálu. Rostlinnou výrobu na obou farmách plánujeme časem doplnit taktéž o výrobu živočišnou.