O NAŠÍ SKUPINĚ

Investiční skupina SPM nemá oborové vymezení, nicméně její preference alokace kapitálů směrují do aktivit s vyšší přidanou hodnotou představující silnou konkurenční výhodu. Skupina preferuje investice do společností se silným managementem, s nápadem a zápalem pro věc.


Velikost úvodní investice vlastních prostředků se pohybuje v rozmezí 10 až 200 mil. Kč do jednotlivých příležitostí.

Zatímco regionální preferenci úzce stanovuje cíl pomáhat primárně českým společnostem v jejich růstu, tak investiční horizont není výrazněji omezen. 


  • Investiční fond SPM je projekt úspěšných českých podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla

  • Poskytujeme český kapitál pro české podnikatele

  • Fond podporuje investicemi šikovné a talentované české podnikatele a firmy, kterým chybí kapitál na start či rozvoj 

  • Nezajímají nás krátkodobé investice – nejsme spekulanti

Investment Chart